نوشته‌ها

بازاریابی مفهومی و بازاریابی محتوایی و سوالاتی که در این زمینه مطرح می شوند

بازاریابی مفهومی و بازاریابی محتوایی می بایست برای هر پروژه بازاریابی در کسب و کارهای مختلف اجرا شوند. هنر و علم ارائه محتوای مناسب به مشتری مناسب، در زمان مناسب و از طریق کانال مناسب، بازاریابی مفهومی می باشد. بازاریابی مفهومی چیزی بیش از تولید محتواست. بازاریابی مفهومی به دنبال تولید محتوای ارزشمند آموزشی و مفید برای بازاری است که مخاطبان در آن به خوبی شناسایی شده اند.

 

تفاوت بازاریابی محتوایی و بازاریابی شبکه های اجتماعی

ادامه مطلب …