نوشته‌ها

کمپین بازاریابی محتوایی لندرور و بررسی روند اجرای آن

کمپین بازاریابی محتوایی لندرور برمبنای سفر و عکاسی برنامه ریزی شده بود. لندرور به عنوان یکی از تولیدات صنعت خودرو می باشد که از برترین کمپین های بازاریابی محتوایی اجرا شده در سال 2018 در صنعت خودرو می توان به کمپین بازاریابی محتوایی لندرور اشاره کرد.

 

کمپین بازاریابی محتوایی لندرور

ادامه مطلب …