نوشته‌ها

زمانبندی بازاریابی محتوایی از مهمترین عوامل تاثیرگذار در موفقیت آمیز بودن بازاریابی محتوایی شرکت می باشد

زمانبندی بازاریابی محتوایی ازجمله موارد مهم در بازاریابی محتوایی می باشد. پس از آنکه اهداف، مخاطبان (مشتریان)، فرمت ها و آمیزه بازاریابی مشخص شد، نیاز است که برنامه زمانبندی برای اجرای برنامه های بازاریابی محتوا نیاز است.

 

زمانبندی بازاریابی محتوایی

 

ادامه مطلب …