نوشته‌ها

رسانه های اجتماعی یا Social Media و معرفی و بررسی آنها و مقایسه با شبکه های اجتماعی یا Social Networks

رسانه های اجتماعی یا Social Media ، مجموعه ای از فعالیت ها و خدمات کاربرمحور هستند که هدفشان ارتقا و بهبود محتوا از طریق کانال های رسانه های اجتماعی است. رسانه های اجتماعی، خود به تنهایی ابزار مستقل نیستند بلکه قسمتی از استراتژی ای هستند که برای ایجاد ارتباط و تعامل اجتماعی بین مردم جهان که تمایل به برقراری ارتباطات غیررسمی با یکدیگر دارند تلاش می کنند.

 

رسانه های اجتماعی

ادامه مطلب …