نوشته‌ها

پرسونای مخاطب در بازاریابی محتوا، تعریف پرسونای مخاطب و اهمیت پرسونای مخاطب در بازاریابی محتوا و تولید محتوا

Audience of the audience in content marketing, audience definition and the importance of the audience in content marketing and content production.

پرسونای مخاطب در بازاریابی محتوا از نکات مهم در بازاریابی محتوا می باشد که می بایست به درستی انجام شود، در این مقاله به معرفی و بررسی پرسونای مخاطب می پردازیم. به ویژگی های شخصیتی، اجتماعی، رفتاری، فرهنگی، جامع شناختی، باورها، الگوهای فکری، نیازها و… مخاطبان پرسونای مخاطب گفته می شود.

 

پرسونای مخاطب در بازاریابی محتوا

 

ادامه مطلب …